ОПОЗНАВАНЕ

  • date
  • февруари 4, 2015

ОПОЗНАВАНЕ

Сърцето ми
от мъка се поду.
Не иска туй,което
разрешаваш.
Напук греши,
а после помежду
възторг и самота
се опознава…

Като балон
внезапно отлетя,
към онзи свят,
където ни очакват.
Конецът скъсан в шепата
държа
сред хапчетата му
против инфаркта…

Leave a reply

Fields marked with * are required