ФИЛМ

  • date
  • февруари 26, 2015

ФИЛМ

Сега сме хлад…Сега сме късна зима.
Ръцете ни от стискане са сини ,
че главните герои сме на филма
през чийто надписи страстта замина.
…А помниш ли как някога те срещнах
и бяхме най-красивата си версия.
Очите ни мълчаха в равновесия,
в които да обичаме е лесно.
И дланите като на кинолента
прескачаха по кожите ни хлъзгави.
Миришехме на обич и на мента .
В косите ни блестяха звездни кълнове
и нови светове от тях се раждаха,
в които се изгубвахме незрими.
Ти беше жадна и отпи от чашата…
И после пак ,додето пресуши ме…
А аз разлях се в топлото ти гърло
и пръснах се по тесните ти вени.
Блестеше тялото ти като слюда
и светеха очите ти зелени.

И топлината ти разрови тъмното
с бръшляновите си ,гальовни пръсти.
И легнали ,един в друг ,с теб потънахме
препили от любовните си мисли…

А днес, просрочил думи и търпение,
съм натежал от късните въпроси.
И отговорите са празни вени.
кънтящи с тишина без своя Господ.

Небето се проби …И стана рана
Ах как не съм готов да те напусна,
а трудно ми е вече да остана.
Надеждата обувките си лъсна

и тръгна там, където с теб ни няма,
с изсъхнала и посребрена вяра ,
че никоя любов не се повтаря…
Едно въздъхнало листо опари

лицето на любимото ни лято
и пръсна в пясъчното наметало,
от есенното злато
преди снегът да го засипе с бяло.

Недей ме спира …Няма да те спра…
Отдавна в хаоса сме пристрастени
И сигурно без тебе ще умра,
но с ожаднели вени.

И те ,опънати като въже,
върху което трябва да преминем
трептят от страх пред другите мъже,
които ще попият в тебе сини…

И вместо да вървя,стоя изстинал
очаквайки въжето да се скъса
По погледа си в тебе ще премина
и тежестта ни да не го разкъса
/ах как тежат несбъднати надеждите/

Че туй въже е всъщност ръб на бездна ,
на който с теб живеехме с години
и няма как от навика да слезем,
че повечето време в него мина

в очакването пак да се намерим
случайни… И един от друг свободни.
И сякаш сме изгубени недели,
Дърветата ,в които са безплодни,

в които календарът е без листи ,
а времето замръзнало и спряло,
че филма ,в който с теб сме ,е измислен
от сляп зад камерата му застанал…

Leave a reply

Fields marked with * are required