СЛЕДОБЕД В СТАРА ЗАГОРА

  • date
  • февруари 26, 2015

СЛЕДОБЕД В СТАРА ЗАГОРА
/на Камелия Кондова и Лена Филчева/

Препълних с водка чашите догоре,
/за мъртвите да има да отлеем/,
а ти реши ,че вместо да говорим,
деня ще пием и ще го изпеем.
И ти запя с най-синята самотност
на гърлото…Запя след теб и Лена.
Запя светът в неделния следобед
и нажежи квартала до червено
с гласа си :”Зайди,зайдииии, ясно соооонце”.
И слънцето подгъна колене.
Бай Георги си усмихна раменете ,
а беше Георги с тъжни рамене.
И улици,и хората се спряха
усетили си липсата в хорей .
И вместо с глас ,с очите си запяха,
когато каза ми:”Човече ,пей!”
Една вдовица с две торби и черно
се спря над песента ни да тъжи
и аз ,защото на смъртта съм верен,
мълчах ,тъй както се мълчат лъжи.
И пак долях от водката …Догоре,
/за мъртвите отново да отлеем/,
но ангелски над нас бе вече хорът
а трудно с мъртвите души се пее.
И дяволът доволно сви опашка
във водка скрит, с очи на малко бебе.
Погледна ме през пълните ни чаши:
„Ти гониш!”-каза ми …И влезе в тебе…

19.05.2014

Leave a reply

Fields marked with * are required