РЕВНОСТ

  • date
  • февруари 25, 2015

РЕВНОСТ

С очите ми те гледаше
бездънно
с очите си …
Затуй ще ги извадя
очите ми!
И после ще е тъмно…
Много тъмно,
в което сянката ти с него бяга ,
додето в миналото се препъвам
сам в себе си …И върху него лягам…

10.11.2014

Leave a reply

Fields marked with * are required