Обич

  • date
  • февруари 24, 2015

Обич

Обичам те ,защото… само това мога!
И няма по-достатъчна причина,
макар да си любима невъзможност,
която като риба се изплъзва…
И нищо ,че за двама ни е сложно,
/така сме по-готови да обичаме/.
Оставаш си сънувана фантазия,
разпръсната без бъдеще и име,
изгубена сред минали любови…
Като измолен влак в последна гара,
където моето сърце те чака,
и само то е в нея посрещача,
без който връщането губи смисъл.
Но гарата… е призрачна химера
и ти оставаш нежна невъзможност,
в която тъй несбъднат се завръщам
в ръцете си с неизживени спомени.
А те болят ,защото са красиви,
тъй както са красиви топли сънища,
които губим ,ако се събудим
Ах ,как болят…И вече не издържам,
и ще извикам тайната за обич:
Обичам те ,защото …само това мога!

Leave a reply

Fields marked with * are required