ЕКЛЕТИКА

  • date
  • февруари 20, 2015

ЕКЛЕТИКА
/поема/

Светът отдавна дреме обяснен
от мъдрите и мъртвите…И Бога.
Но за новородените и мен
е предстояща тайна и тревога.
И още ме вълнува като филм,
където и добър , и лош играя.
Ах ,той за мен е тъй необходим,
но аз дали за него съм – не зная!
Безпаметен ,какво съм бил преди,
усещам мъртвите си под краката,
че костите са вплетени греди,
върху които се крепи земята.
И те с невидимия си импулс
ми пращат поздравите си оттатък.
Дори и най-възторжения пулс
заглъхва… Като вик човек е кратък!
И върху тях е моят си живот
заснет като на стара кино лента,
в която зримото е епизод
на случващото се отвъд момента.
И волночели думите строят
друг свят …Там видимото е измама.
И в него чувствата ми все вървят.
За мен е тук,за другите го няма.
В отчаян полет литва мисълта
над делничните ми стени да мине,
които ме делят от пропастта ,
където не една любов загина,
че милостиво Бог криле е дал
на ангели ,на птици и поети .
Безкрилите пълзят сред мрак и в кал.
И като сенки са напълно слепи.
Разцепено е времето на две:
на туй което е и дето липсва.
И ме прехвърля в звездни светове,
където съм безплътен и измислен.
В които съм на две разполовен:
на туй ,което бях и щях да бъда.
Отляво нощ съм ,а отдясно-ден,
Отпред Голгота съм, отзад съм Юда,
че миналото споделено днес
е опит спомените да възкръснат,
но в болката си всеки е злочест,
и сам докрай, печален и разпръснат.
И страховете се разбягват в мен,
разкъсвайки ме на безброй парчета,
тъй както вятър ,злобен и студен,
съблича с яд златистите дървета,
пилеейки ги в парещи листа .
И те оголени върху земята,
в оглозгания скелет на скръбта ,
стърчат… И кокалести клони мятат .
И ме поглъща мъртва тишина.
Със стихове пришивам си крилата ,
че скоро може би ще отлетя
към ангелите ,дето са оттатък ,
че скоро може би ще бъда звън
в задавените вопли на камбана.
И сякаш всичко е било насън
или пък просто филмова измама,
в която аз съм тъжен епизод
на себе си , но някой друг играя…
По-дълга от самият ни живот
е точката му сложена накрая…

Leave a reply

Fields marked with * are required